Bostads- och Affärsfastighet, Vöråvägen 17, Vörå Centrum

Mitt i Vörå centrum ligger denna kombinerade bostads- och affärsfastighet på Vöråvägen 17. Byggd 1938 har fastigheten kontinuerligt använts både som bostad och för affärsverksamhet. Tidigare har här funnits modebutik, apotek, och en fotoateljé med tillhörande butik som varit verksam i flera årtionden. Bostadsdelen är belägen på övervåningen medan affärslokalen återfinns på gatuplan. Under byggnaden finns en källare som sträcker sig under hela huset och inrymmer garage, förrådsutrymmen och tekniska utrymmen.

Fastigheten är strategiskt placerad med rikligt med parkeringsmöjligheter. Den totala våningsytan, inkluderande bostad, butik och källare, uppgår till 432 m². Yttre mått för både butiks- och bostadsvåningen är 147 m² per våning, med en uppskattad nyttoyta om cirka 120 m² per våning.

Den är ansluten till el, vatten, kommunalt avlopp och kabel-TV, vilket gör fastigheten lämplig för både bostads- och affärsändamål. Byggnaden värms upp med fjärrvärme. Källaren består av betonggjutna och murade väggar. Både butikslokalen och bostadsdelen har trästomme med isolering av sågspån, och taket är belagt med plåt.

Gatuplanet kan rymma en till två lokaler. Från början fanns det två separata bostäder på övervåningen, men dessa har sedan slagits samman till en större bostad. Källarvåningen används främst som lagerutrymme och garage. På gårdsplan finns också en skild oisolerad förrådsbyggnad på 47 m².

Med sitt centrala läge erbjuder detta hus i 30-talsstil en unik möjlighet för den som vill förverkliga sina idéer i Vörå centrum.

Fastighet: 946-408-1-114, Tomtstorlek: 2360 m².


85000 € Ge anbud


Namn:

Tel:

Epost:

Anbud:

Meddelande:
Säkerhetskod: